From The Blog

  • Sep 04, 2022
अन्तरिम लाभांशको रुपमा छूटमा बिक्री ।

लक्ष्य हिलटप एग्रो लि. बाट उत्पादित गाई र्भैसीको सुद्ध बटर र घिउ लक्ष्य होल्डिंङ्गस् लि. र हिलटप जुनार बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्यहरुको लागि ५० प्रतिशत अन्तरिम लाभांशको रुपमा...

Read more..
  • Mar 19, 2021
Purchase Flight Tickets and Win A Stay at Pokhara!

Most of us would surely agree when we say Pokhara is one of the most beautiful places in the world. The feeling of Calm while boating in the Fewa Lake, or, watching the mesmerizing...

Read more..
  • Mar 19, 2021
Winner Announcement of Rs. 50 Cashback on Worldlink Bill Payment!

इसेवा जोनको लागि खुसीको खबर !!! आजै आफु नजिकका अथवा आफुलाई काम गर्न प्रदान गरिएको कार्य क्षेत्रमा नयाँ इसेवा एजेन्ट बनाई इसेवा चलाउन सिकाउनुहोस् र निम्न बमोजिम आम्दानी गर्नुहोस् ।...

Read more..
  • Mar 19, 2021
सदस्यहरुलाई खरिदमा विशेष छुटको व्यवस्था

हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरुलाई खुसिको खवर !!!संस्थाले संचालनमा ल्याएको सहकारी पसलबाट सदस्यहरुले सामग्रि खरिद गरेमा अन्य उपभोक्ताहरुको तुलनामा थप ३ प्रतिशत छु...

Read more..