अन्तरिम लाभांशको रुपमा छूटमा बिक्री ।

  • By Hilltop
  • September 04, 2022

लक्ष्य हिलटप एग्रो लि. बाट उत्पादित गाई र्भैसीको सुद्ध बटर र घिउ लक्ष्य होल्डिंङ्गस् लि. र हिलटप जुनार बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्यहरुको लागि ५० प्रतिशत अन्तरिम लाभांशको रुपमा छूटमा बिक्री भैरहेको छ । यो बम्पर छूटको मनग्गे लाभ उठाउनुहोस् ।

Hilltop
Admin